Gemeente Brasschaat betrekt studiebureau bij opmaak mobiliteitsplan en wijkplannen mobiliteit

Het gemeentebestuur wil haar mobiliteitsplan dat dateert van 2010 vernieuwen. Ze wil hiervoor een beroep doen op een studiebureau en voorziet hiervoor een budget van 150 000 euro inclusief btw. Bijkomend geeft ze de opdracht om in alle wijken van de gemeente ‘wijkplannen mobiliteit’ op te zetten. Het doel is om samen met de inwoners oplossingen te zoeken om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Een mobiliteitsplan is een plan dat aangeeft welke richting het gemeentebestuur de komende 5 tot 10 jaar wil uitgaan op vlak van mobiliteit en welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn om die visie waar te maken. Bij de vernieuwing van dit plan willen we de burgers nauw betrekken. Er zal dus sterk ingezet worden op participatie.

In 2020 startte de gemeente Brasschaat een participatief traject in wijk Kaart om tot een wijkplan te komen. Omdat inwoners de problemen op vlak van mobiliteit in hun wijk het meest ervaren, werden ruim 100 burgers vanaf het begin betrokken in een workshop. Vervolgens werden de voorstellen verder verfijnd door een focusgroep, samengesteld met burgers uit verschillende straten. Een ingreep in de ene straat heeft immers impact op een andere straat. De resultaten van deze intensieve denkoefening passen we dus binnenkort ook effectief toe in de wijk.

Het gemeentebestuur heeft nu het plan opgevat om deze aanpak ook voor de andere wijken uit te rollen. We willen dus voor elke wijk een plan opmaken, waarbij we draagvlak zoeken bij de bewoners en samen komen tot oplossingen en verbeteringen van de mobiliteit in de wijk. Het gaat dan om de wijken Vriesdonk, Mariaburg, Maria-ter-Heide, Centrum, Bethanie en Driehoek.

Omdat dit destijds voor wijk Kaart een zeer arbeidsintensief maar wel vruchtbaar traject was, wil het gemeentebestuur dit nu opzetten in samenwerking met een studiebureau en schrijft daarom een bestek uit. Hiervoor werd er voldoende budget uitgetrokken.

“Met de mobiliteitsworkshops willen we tot gedragen wijkplannen komen.

We vinden het belangrijk dat burgers samen discussiëren over mobiliteitsproblemen. Op die manier ondervinden ze dat er niet altijd pasklare oplossingen zijn in mobiliteit.

Betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar zijn de ingrediënten van dit succesvol consensusmodel, zo bewijst het doorlopen traject in wijk de Kaart”, aldus schepen van mobiliteit Goele Fonteyn.